Google+ Fans

Friday, December 13, 2013

MURTAD1. Murtad. Secara umumnya, apa yang perlu saya tahu?

·        Murtad berasal daripada perkataan Arab “riddah” yang bermaksud kembali daripada sesuatu kepada sesuatu, yakni keluar daripada agama Islam yang dianuti.
·        Murtad boleh berlaku dengan pelbagai cara sama ada melalui perbuatan, perkataan atau dengan niat, dengan agenda utamanya untuk menyekutukan Allah.
·        Murtad juga boleh berlaku apabila mengingkari agama Islam atau salah satu rukun Islam.
·        2 unsur penting dalam jenayah murtad adalah:
                     i.        Tindakan keluar daripada Islam melalui perbuatan yang dilarang oleh Islam.
                   ii.        Mempunyai niat melakukannya dengan sengaja.

·        Gejala murtad semakin menular tanpa disedari seperti tawaran ganjaran kewangan, pengedaran risalah-risalah yang mengelirukan serta isu semasa seperti kalimah Allah yang ingin digunakan oleh agama lain sebagai rujukan kepada tuhan mereka.
·        Jenayah murtad boleh member kesan kepada pembubaran perkahwinan, hak perwalian, hak atas harta pusaka dan lain-lain lagi.

2. Apakah antara faktor penyebab murtad?

·        Kurang didikan agama semenjak kecil lagi kepada anak-anak.
·        Ibu bapa yang mengambil mudah tentang pengetahuan agama.
·        Sebahagian guru di sekolah jarang menerapkan nilai agama dalam diri pelajar.
·        Pergaulan bebas tanpa sempadan antara jantina.
·        Orang awam keliru akibat percakaran sesama ahli agama.
·        Nilai Islam termasuk sunnah Rasulullah SAW semakin terhakis.
·        Terlalu mengagungkan budaya Barat sehingga budaya Islam dipinggirkan.
·        Media massa tidak memainkan peranannya untuk mempromosikan Islam.
·        Birokrasi daripada pihak agama yang mempunyai autoriti.

3. Bagaimana hukuman murtad menurut perspektif syarak?

·        Murtad termasuk dalam kategori dosa besar yang tidak diampunkan Allah SWT melainkan dengan bertaubat.
·        Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 217 yang bermaksud:
    “Sesiapa antara kamu yang murtad (keluar menjadi kafir semula) daripada agamanya (Islam), lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, serta mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.”
·        Hukuman murtad hanya dijalankan apabila tamat tempoh seseorang untuk bertaubat. Tempoh masa bertaubat mempunyai banyak khilaf.
·        Hukuman murtad salah satu daripada hukuman hudud yang ditetapkan oleh Allah Taala.
·        Tidak ada peruntukan khusus mengenai kesalahan murtad yang dikuatkuasakan di Malaysia kecuali, sebelum dijatuhkan hukuman hendaklah diperintahkan supaya bertaubat selama tempoh tiga hari dan/atau menjalani kursus pemulihan akidah.
·        Sekiranya pesalah murtad masih ingin meneruskan hasratnya keluar daripada agama Islam, maka mahkamah syariah boleh memenjarakannya selama lima tahun maksimum atau denda.

4. Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi jenayah murtad?

·        Serius menangani isu pencemaran akidah kerana ia bukan jenayah yang biasa.
·        Penekanan ilmu agama perlu bermula semenjak kecil. Agama perlu dijadikan asas dalam setiap tindakan.
·        Islam ialah agama persekutuan. Seharusnya agenda Islam menjadi agenda utama.
·        Pembelajaran al-Quran dan sunnah perlu diberi perhatian khusus dalam subjek-subjek di sekolah.
·        Institusi masjid lebih proaktif dan mesra dengan anak muda.
·        Media massa memainkan peranannya dari segi tayangan filem ataupun drama yang lebih berunsurkan Islam.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

LinkWithin